הבטחת איכות BEST QUALITY

כדי להגיע לאריזות מושלמות שיעמדו בתנאי לחות, יקיפו את העולם ויגנו על המוצרים שלך לאורך זמן, נדרשות בדיקות לאורך כל התהליך.

המפעל מייצר תחת תקן ISO9001:2008 המבטיח את האיכות הגבוהה והאחידה של הקופסאות, המגשים וכל סוגי האריזות המיוצרים ב Best Carton. מחלקת הבטחת האיכות בחברה מונה 4 מבקרי איכות, לבורנטית, מנהל הבטחת איכות ומעבדה משוכללת המבצעת בדיקות במהלך כל שלבי ייצור המוצר.

ביקורת קבלה

כל חומרי הגלם- כולל הדבקים וצבעי הדפוס- נבדקים ומאושרים לפני קליטתם לשימוש. בדיקותינו העיקריות מתמקדות בנייר- חומר הגלם העיקרי שלנו. אנו בודקים ומאשרים כל
משלוח בעזרת
משלוח בעזרת ציוד מעבדה של חברת L@W השוודית, לבדיקת חוזק (S.C.T) , משקל וספיחת מים ( COBB). בתנאים סביבתיים ותנאי לחות גבוהים.

ביקורת תהליך במהלך הקרגול

במהלך ייצור לוחות קרטון הגלי, נבדק לוח הקרטון להבטחת עמידותו בתנאי חוזק ומשקל.

ביקורת בקווי הייצור

כדי לעקוב אחר שלבי החיתוך, הקיפול וההדפסה נבדקות האריזות בכל אחד מ- 7 קווי הייצור באופן מדגמי בכל אחד משלבי התהליך. המידע מוזן למערכת מחשוב ומנותח סטטיסטית.


MSDS Best carton הורד>
רשיון ניהול עסק הורד>
FSC™ Certification הורד>
מדיניות האיכות מהדורה 2019 הורד>
ISO 9001-2015 הורד>
ISO 14001-2015 הורד>
קוד אתי הורד>
תו זהב הורד>
תו ירוק הורד>
מדיניות אחריות חברתית הורד>

איש מקצוע על מכשיר בקרת איכות

אשת מקצוע על מכשיר בקרת איכות